ஊதாரித்தனம் – Tamil

The Prodigal – Tamil language

ஒரு தந்தைக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இளையவன் தந்தையிடம் தன் ஆஸ்தியை கேட்கிறான். பின்னர் அனைத்தையும் வீணாக்குகிறான். பட்டினியால் அவன் வீடு திரும்புகிறான், ஆனால் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில் அவரது தந்தை அவரை மீண்டும் வரவேற்கிறார்.


Posted

in

,

by